Ραδιοταξί

Ραδιοταξί Αθήνας
Κόσμος 18300
Ενότητα 18388 210 6459000
Πειραιάς 1 18188
Αττικα 801 11 31203
Ερμής 801 11 63000 210 4115200
Ικαρος
801 11 24000
Ελλάς
210 6457000

 

Ραδιοταξί Θεσσαλονίκης
Μακεδονία
2310 551756
Μέγας Αλέξανδρος
2310 866866
Λευκός Πύργος
2310 214900
Αστική εταιρεία ραδιοταξί
2310 551525